Társadalmi egyeztetésen a Pest Megyei Klímastratégia

a fenntartható bolygónkért

Társadalmi egyeztetésen a Pest Megyei Klímastratégia

December 14, 2017 Életmód 0

A Pest Megyei Klímastratégia kidolgozásának és végrehajtásának célja a megyei társadalmi, gazdasági szereplők  érzékenyítése a klíma-változással kapcsolatos kihívásokra, valamint a szükséges intézkedések, beavatkozási irányok hatékony végrehajtásának elősegítése érdekében azok együttgondolkodáson alapuló meghatározása.

infoblokk kedv final felso cmyk KA

A Pest Megyei Klímastratégia kidolgozása a “Pest Megyei Klímastratégia kidolgozása és a Pest Megyei Éghajlatváltozási Platform létrehozása” című, KEHOP-1.2.0-15-2016-00011 projekt keretében valósul meg. A Klímastratégia tervezetének kidolgozását Pest Megye Önkormányzata konzorciumi partnere, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat végezte, széles körű együttműködésben, a Pest Megyei Éghajlatváltozási Platform ülésein, illetve a projekt keretében szervezett rendezvényeken a résztvevők aktív bevonásával, illetve az elhangzott javaslatok, észrevételek figyelembe vételével., illetve a Klímabarát Települések Szövetsége által kidolgozott módszertan és szakmai kontroll alapján.

A Pest Megyei Klímastratégia célul tűzi ki, hogy a klímaváltozás hatékony kezelését a megyében tudatosan, tervezett módon a többi szakpolitikai törekvés figyelembe vételével kell megoldani, mind a kibocsátások csökkentése, mind a várható káros hatásokhoz való alkalmazkodás, az ezekre való felkészülés, mind pedig a szemléletformálás terén – hiszen a hatások olyan komplex problémakört alkotnak, amelyre hatásos választ csak az ágazati stratégiákkal összehangolt klímastratégia adhat.

A Klímastratégia tervezetét Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 2018 január hónapban tárgyalja, és dönt annak elfogadásáról.

A Stratégia végrehajtása csak akkor lehet eredményes, ha a Pest megyei lakosság, a vállalkozások és a közszféra szervezetek ismerik az abban foglalt célokat, a célok eléréséhez vezető utat. Ennek érdekében kiemelt jelentősége van annak, hogy a Klímastratégiát Pest megye szereplői széles körben ismerjék, és az elfogadás előtt ahhoz építő javaslatokat tegyenek, véleményezzék.

Ennek érdekében a dokumentumot társadalmi egyeztetésre bocsájtják.. Javaslataikat, észrevételeiket 2018. január 3-ig a klimaplatform@pestmegye.hu címre várjuk.